" shamanriyo " の記事一覧

Koochewsenのriyo、shamanriyoを名乗りサイケデリクスなNFT『shapeless shape』を仮想空間上で展示。10名限定で購入も可能なデジタルアート

2022-04-27 21:00 その他のニュース

Koochewsenのriyo(Gt./Vo.)が、shamanriyo名義でNFT(偽造不可能なデジタルデータ)をバーチャル空間上に展示し  …続きを読む